Έλεγχος ποιότητας

Κάνουμε στη γραμμή 100% επιθεώρηση κατά τη διάρκεια της παραγωγής και τυχαία επιθεώρηση πριν από την αποστολή.