Τι είναι το Λόρεμ Ίπσαμ;

Τι είναι το Λόρεμ Ίπσαμ;

Το Lorem Ipsum είναι απλά ψεύτικο κείμενο της βιομηχανίας εκτύπωσης και δακτυλογράφησης. Το Lorem Ipsum είναι το τυπικό ψεύτικο κείμενο της βιομηχανίας από το 1500, όταν ένας άγνωστος εκτυπωτής πήρε ένα μαγειρείο τύπου και το ανακάτεψε για να κάνει ένα βιβλίο δειγμάτων τύπου. Έχει επιβιώσει όχι μόνο πέντε αιώνες, αλλά και το άλμα στην ηλεκτρονική δακτυλογράφηση, παραμένοντας ουσιαστικά αμετάβλητο. Διαδόθηκε στη δεκαετία του 1960 με την κυκλοφορία φύλλων Letraset που περιείχαν αποσπάσματα Lorem Ipsum και πιο πρόσφατα με λογισμικό έκδοσης επιφάνειας εργασίας όπως το Aldus PageMaker, συμπεριλαμβανομένων εκδόσεων του Lorem Ipsum.